Skip to main content Accessibility

Nguồn trợ giúp dành cho gia đình và những người bảo vệ quyền lợi

Bảo vệ quyền của học sinh nhập cư

« Quay lại trang chủ

Chào mừng các gia đình và những người bảo vệ quyền lợi! Dưới đây là một số nguồn trợ giúp để giúp quý vị hiểu các quyền của học sinh, phụ huynh và người giám hộ liên quan đến các dịch vụ ngôn ngữ và ghi danh vào các trường công lập từ mẫu giáo đến lớp 12 (K-12). Chúng tôi muốn quý vị hiểu các quyền của mình và quý vị có thể làm gì nếu trường học hoặc học khu vi phạm các quyền này.

Hiểu những điều cơ bản

Bảo vệ Quyền của Học sinh Nhập cư đối với Nền Giáo dục Công cộng: Sổ tay cho Gia đình & những Người bảo vệ quyền lợi

children clapping hands

Sổ tay này cung cấp một bản tóm tắt về luật liên bang của Hoa Kỳ nhằm bảo vệ học sinh và gia đình của các em. Sau khi đọc, quý vị sẽ hiểu những dịch vụ mà trường học và học khu phải cung cấp cho học sinh và các gia đình đang học Tiếng Anh, là người nhập cư, người khuyết tật, hoặc người vô gia cư. Quý vị cũng sẽ tìm hiểu một số cách để bảo vệ quyền lợi của mình nếu một trường học hoặc học khu đang vi phạm các quyền của quý vị.

Tải xuống tập sách nhỏ (PDF)


Câu chuyện Ghi danh của Patli và Hugo: Một Gia đình Bênh vực Quyền của Mình ở Trường học

illustration of children at school

Khi một trường học hoặc học khu không tuân theo luật pháp, có thể khó biết quý vị có thể làm gì để bảo vệ quyền lợi của gia đình mình. Trong câu chuyện này, một người mẹ và con trai - Patli và Hugo - phải đối mặt với những thách thức khi ghi danh cho Hugo vào trường trung học và yêu cầu ngôi trường mới cung cấp cho Hugo các dịch vụ ngôn ngữ và giáo dục đặc biệt. Daniel, bạn của Hugo cũng gặp khó khăn trong việc đăng ký học do hoàn cảnh sống không ổn định. Trong suốt câu chuyện, chúng tôi giải thích quý vị có thể làm gì nếu gặp phải tình huống tương tự. Với sự quyết tâm, Patli đã mang lại cho Hugo và Daniel những dịch vụ mà các em cần để có thể tận hưởng và tham gia đầy đủ vào cộng đồng trường học mới của mình.

Tải xuống câu chuyện (PDF)


Thư bảo vệ quyền lợi

Nếu quyền của quý vị đang bị vi phạm và quý vị đã quyết định hành động, những lá thư này có thể được sử dụng để thông báo cho nhà trường hoặc học khu về trách nhiệm pháp lý của họ đối với gia đình quý vị. Mỗi bức thư trong số bốn bức thư tập trung vào một vấn đề cụ thể và yêu cầu trường học hoặc học khu thực hiện hành động để giải quyết vấn đề đó. Nhấp vào các liên kết bên dưới để xem các bức thư và tìm hiểu thêm về thời điểm quý vị sẽ gửi từng bức thư.


Giải quyết các vấn đề phức tạp hơn hoặc dai dẳng hơn

Thư yêu cầu ghi danh

Những người bảo vệ quyền lợi và luật sư làm việc với một gia đình tiếp tục đối mặt với các vi phạm quyền lợi có thể cân nhắc việc gửi thư yêu cầu trước khi theo đuổi vụ kiện chống lại một học khu không hợp tác. Đây là một bức thư yêu cầu mẫu từ Southern Poverty Law Center gửi cho giám đốc một trường học ở Florida. Bức thư này cung cấp một ví dụ để khẳng định quyền của học sinh được ghi danh vào học khu theo luật tiểu bang và liên bang.

Tải xuống bức thư (PDF)


Bảo vệ Quyền của Học sinh Nhập cư đối với Nền Giáo dục Công cộng: Hướng dẫn cho Gia đình & những Người bảo vệ quyền lợi

child holding a sign that says 'justice'

Nếu quý vị đã xem xét các nguồn tài liệu ở trên và muốn tìm hiểu chi tiết hơn về luật bảo vệ quyền của học sinh, phụ huynh và người giám hộ ở trường, vui lòng tham khảo hướng dẫn bằng Tiếng Anh của chúng tôi.

Tải xuống sách hướng dẫn (PDF)


Nguồn trợ giúp từ bên ngoài Southern Poverty Law Center

Google Translate dành cho điện thoại thông minh

Các ứng dụng dịch thuật và chuyển đổi sang chữ không thể thay thế cho các bản dịch chính xác và thông dịch đủ tiêu chuẩn mà quý vị sẽ nhận được từ trường học của con mình. Không có ứng dụng dịch thuật nào có thể cung cấp độ chính xác 100%. Tuy nhiên, những ứng dụng như vậy có thể hữu ích trong cuộc sống hàng ngày. Ứng dụng Google Translate cho phép quý vị dịch toàn bộ các trang văn bản bằng cách di camera trên điện thoại thông minh của quý vị lên trên những gì quý vị muốn dịch. Ứng dụng cũng có thể nghe Tiếng Anh và cung cấp một bản chuyển đổi sang chữ bằng ngôn ngữ đã chọn. Chế độ hội thoại của ứng dụng sẽ thông dịch phát ra loa giọng nói giữa những người nói các ngôn ngữ khác nhau.

Tải xuống ứng dụng: Android | iOS


Các nguồn trợ giúp của Bộ Giáo dục Hoa Kỳ (DOE) có sẵn bằng nhiều ngôn ngữ

DOE có nhiều nguồn trợ giúp hữu ích cho các gia đình bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau. Tìm các nguồn trợ giúp này tại đây: https://www2.ed.gov/about/offices/list/ocr/docs/howto-index.html#viet


Hãy kết nối!

Nếu quý vị hoặc ai đó mà quý vị biết đang bị vi phạm quyền ghi danh và tiếp cận ngôn ngữ của mình trong trường công lập hệ Mẫu giáo-Lớp12, chúng tôi muốn lắng nghe ý kiến của quý vị. Nếu quý vị đã cố gắng bảo vệ quyền lợi cho gia đình mình và vi phạm vẫn tiếp diễn, vui lòng gọi cho chúng tôi miễn phí từ 9 a.m. đến 4 p.m. Thứ Hai-Thứ Sáu:

1-800-591-3656
Southern Poverty Law Center

« Quay lại trang chủ


Construction Notice

This page of our website is currently under construction. Resources for families and advocates in this language coming soon.

We uxaq web’ katajin kab’an unuk’maxik kamik. Le patanib’al chi kech ajupaja xuquje’ tob’anelab’ pa we ch’ab’al man naj ta chik kak’oji’ waral.

Jt-xaq u’j lu tej qeya q-sitio web lu xi’na tb’aj b’inchet ja’la. Qaj aq’masab’ te chej najaj ex qaj klol toj ja yol lu ch’ixk’a chul te tu’ chkub’ ten naj.

Pahina to lidan wan sitio web anuhan wele adügünua. Idahani haun iduheñe hama ha idahatiña mutu lidan iñeñei to madise.

Ang pahinang ito ng aming website ay kasalukuyang ginagawa. Mga mapagkukunan para sa mga pamilya at tagapagtaguyod sa wikang ito sa lalong madaling panahon.

ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦਾ ਇਹ ਪੇਜ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਇਸ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਸਰੋਤ ਜਲਦੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ।

هذه الصفحة من موقعنا حاليًا قيد الإنشاء. قريباً موارد للعائلات والمحامين بهذه اللغة.